Är kött bra för miljön? – kanske inte, men det är bättre än vad du tror

kor-i-bergen

Det pågår mycket debatt om att kött är dåligt för miljön, speciellt nötkött. Men hur dåligt är det egentligen?

Vissa påstår att om vi bara skulle sluta äta kött så skulle den globala uppvärmningen kunna hindras. Stämmer det? Det är vad vi ska ta reda på i det här inlägget. 

Här om dagen var jag på ett event där startup grundare hade chansen att pitcha sina idéer för investerare. Då var det en snubbe som hade ett företag som levererade veganska matpåsar och ett av hans argument var att det är bättre för miljön. 

Han berättade att så mycket som 50% av de globala utsläppen kommer från köttindustrin. Jag förstår att man kan överdriva lite när syftet är att sälja in sitt företag men de siffror som jag tidigare läst var långt ifrån 50%.

Globala utsläpp från matproduktion

globala-utsläpp-från-jordbruk-infografik
Källa: https://ourworldindata.org/emissions-by-sector

Kollar vi på de globala utsläppen så ser vi att matproduktionen står för 26% av de totala utsläppen. Av dessa så är 31% från uppfödning av djur och 6% från odling av mat för djuren, samt 16% av utsläppen från land användning. Sammanlagt blir det alltså 53% av utsläppen från matproduktion som kommer från djuruppfödning. Vilket motsvarar ungefär 14% av de totala utsläppen.

14% låter rätt mycket. Skulle vi då minska våra utsläpp med 14% ifall vi slutade äta kött?

Så enkelt är det inte riktigt. Ifall vi tar bort kött från vår kost så måste vi ersätta det med något annat. Det skulle möjligtvis göra så att våra utsläpp droppade något, men inte hela 14%. Dessutom är 14% betydligt mindre än de 50% som snubben som pitchade sin startup nämnde.

Men det här var på global nivå. Hur ser motsvarande ut för Sverige?

Miljöpåverkan från Svenskt kött

Det är vanligt att vi blandar ihop de globala utsläppen från djuruppfödning med de svenska. Ifall man bor i Sverige och köper svenskt kött, så är det väl de svenska utsläppen som man ska kolla på? 

Jordbruket I Sverige står idag för ungefär 13% av de totala utsläppen [1]. Animaliska livsmedel står för ungefär hälften av de totala utsläppen från jordbruket, vilket resulterar i 6.5% av totala utsläppen [2]. Det är betydligt mindre än de globala utsläppen från jordbruket.

Nu kommer vi till frågan hur mycket bättre är det egentligen för miljön ifall du skulle sluta äta kött. För enkelhetens skull antar vi att du bor i Sverige och köper endast svenska varor. Annars måste vi ta hänsyn till importerade varor, som inte räknas med i Sveriges utsläpp.

Skulle alla i Sverige sluta äta kött och andra livsmedel som kommer från djur som ägg och mejeriprodukter, så skulle vi inte behöva producera några av dessa varor och därmed minska Sveriges utsläpp med 6.5%. Men vi måste ersätta de kalorier som vi får från animaliska produkter med kalorier från växt baserade källor. Så utsläppen skulle egentligen inte minska med hela 6.5%.

Dock så äter vi svenskar inte bara egenproducerad mat. Utan vi importerar mycket av den mat som vi äter. Skulle vi räkna med den så blir det betydligt svårare att räkna ut hur mycket vi kan minska våra utsläpp.

De djur vi föder upp ger inte bara kött och mejeriprodukter utan även gödsel som behövs för att odla. Utan dessa djur så innebär det att vi måste använda mer mineralgödsel (konstgödsel), vilket släpper ut växthusgasen lustgas (N2O). Ifall vi importerar mineralgödsel så räknas det inte med i de svenska utsläppen.  [3]

Livscykeln för djur

nötkött-livscykel
Källa: https://svensktkott.se/om-kott/djuruppfodning/varfor-ska-man-valja-svenskt-notkott/

Låt oss tänka på en kossas livscykeln. All den kol som kossan konsumerar måste ta vägen någonstans. Vi vet att en del går till att kossan växer upp. Från kalv till fullvuxen så har kon lagt på sig ett antal kilon. Där det mesta är i form av kol.

Allt går dock inte åt att bygga upp kossan. En del blir metangas, som är den farliga växthusgasen som påverkar den globala uppvärmningen. 

Men var kommer då den kol från som blir till metangas?

Ja, det beror lite på vad man matar kossan med. Säg att kossan är helt självgående och bara äter gräs. Då kommer alltså all kol som släpps ut i atmosfären från gräset som kossan konsumerar. All energi är alltså förnyelsebar. 

Fast nu är det inte så att alla kossor föds upp på bara gräs. De får även bönor och spannmålsprodukter. Hur dessa produceras kommer att påverka kossans totala utsläpp. Men ifall dessa produceras utan fossila bränslen så kommer den kol som släpptes ut vara tillbaka i marken efter en viss tid. 

Problemet med fossila bränslen är att vi tar upp saker som har lagrats i miljoner år och förbränner det så att växthusgaser bildas. Eftersom vi förbränner oljan och kolen mycket snabbare än den har skapats så bidrar det till att atmosfären blir fylld av kol, i form av växthusgaser. Det tar miljontals år innan det fossila bränsle som vi eldar går tillbaka till sin ursprungsform.

Vi kan jämföra uppfödningen av kor med biobränsle. Tanken bakom biobränsle är att man bränner det, vilket släpper ut växthusgaser. När dessa växter sedan växer upp igen så kommer dessa växthusgaser att sugas tillbaka in i växterna. Därmed får man en netto summa på 0, över hela livscykeln. 

Låter inte det här rätt så likt uppfödningen av gräsbetande djur? Om kossorna betar på en mark där det växer gräs, och gräset är det enda som de äter, så går kolen från gräset till kossorna som använder kolet till att växa och släpper ut en del av det i atmosfären i form av metangas. Sedan tar nytt gräs kol från atmosfären för att växa, och vi är tillbaka till början av cykeln. Hur kan då kossorna bidra till en ökad mängd växthusgaser när kolen efter en hel cykel är tillbaka i marken?

Det måste komma från den process som inte är del av naturens livscykel. Där kommer djurhanteringen in. Kossorna går inte ute året runt. Det växer inte gräs året runt utan kossorna måste ha hö på vintern. Höet skördas med traktor som drivs på diesel och släpper ut fossila växthusgaser. 

Men dessa processer är något som vi människor kan kontrollera. Vi kanske inte kan kontrollera kossornas matsmältning, än i alla fall (ett företag utvecklar just nu en alg som påstås göra så att kossorna släpps ut 80% mindre växthusgaser [4]). Men vi kan kontrollera vad för drivmedel vi använder i våra traktorer och vilken typ av el som bondgården drivs på samt vilken föda vi matar kossorna med. 

Bidrar kossornas föda bidrar till att Amazonas skövlas?

kossors-föda-infografik
Källa: https://svensktkott.se/om-kott/djuruppfodning/varfor-ska-man-valja-svenskt-notkott/

Ovanstående är ett påstående som vi får höra ibland. Men stämmer det? Och i så fall gäller det för allt producerat kött?

Faktum är det att svenska kor äter mestadels gräs. Vissa påstår att det är mer effektivt ifall vi människor äter kossans föda direkt. Ur ett rent energimässigt perspektiv så stämmer det. Men problemet är att vi människor inte kan äta gräs, och andra restprodukter från spannmål som matas till kossorna. Vi kan dock ta åt oss energin från kossans kött och mjölk.

Endast 2% av kornas kost består av soja. Dessutom är den sojan som används certifierad. Vilket betyder att den är producerad på ett sätt där ingen regnskog är skövlad för att göra plats för sojaodlingar. [5]

Svenskt kött bidrar alltså inte till att regnskogen i Amazonas skövlas. Men det samma går inte att säga om importerat kött. Det är därför viktigt att du håller dig till svenskt kött, ifall du bryr dig om världens regnskogar.

Djurproduktion kan påverka miljön på ett positivt sätt

All den här data som vi har gått igenom är baserad på dagens djurhållning. Men det finns bättre sätt att tillhandahålla djuren så att de bidrar till en positiv påverkan på vår miljö. Som exempel har vi White Oaks Pastures som producerar kött som är koldioxid negativt, vilket innebär att under en produktions livscykeln så försvinner mer koldioxid ner i jorden än vad som släpps ut i luften. [6]

Om vi istället fokuserar på köttproduktionen och byter ut “traditionella” sätt att producera kött mot nya regenerativa sätt så kommer vi att drastiskt minska utsläppen från köttproduktion och det kommer dessutom hjälpa till att ta bort koldioxid från luften.

Fjällbete är en svensk organisation som jobbar med att sprida ordet om regenerativt jordbruk.  

Slutsats

Allting som vi gör påverkar miljön på något sätt. Om vi äter kött eller inte så kommer vi fortfarande påverka miljön. Men beroende på var ifrån vårat kött kommer ifrån så kommer det påverka miljön olika. Välj därför svenskt kött när du handlar i butiken.

Var skeptisk när du ser rubriker i stil med “Sluta äta kött – och minska dina utsläpp med 50%”. De stämmer oftast inte. Läser man t.ex. på Beyond Meats hemsida så säger de att ”deras burgare bidrar till 90% mindre koldioxidutsläpp” [7]. Med tanke på deras bakomliggande agenda så kan man anta att de har valt ut datapunkter som gör att deras påstående blir så effektivt som möjligt.

För att svara på frågan om det räcker med att sluta äta kött för att rädda miljön så stämmer det inte. Vi behöver sluta använda fossila bränslen. Utan det så kommer vi inte lyckas. Att sluta med köttätandet kan enbart reducera dina utsläpp med några enstaka procent.

Det här inlägget var inte till för att uppmana dig att äta mer kött. Utan det var för att du inte ska lyssna på alla som påstår att köttätande förstör världen, eller liknande.

Det var allt för den här gången. Ha det bra tills vi hörs nästa gång 🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *