Fullkorn, frukt och grönt – kommer det rädda dig från diabetes?

fullkornsmackor med frukt och grönt

Det är vanligt att vi rekommenderas att äta mer frukt, grönt och fullkornsprodukter, samtidigt som vi ska minska på kött, fett, socker och snabba kolhydrater. Flertalet observationsstudier har visat på en minskad risk för diabetes ifall vi skulle byta ut våra våra kolhydrater till fullkorn [1].

Många stora organisationer rekommenderar att vi äter på det här sättet, som t.ex. EAT-Lancet, livsmedelsverket och Dietary guidelines for americans (DGA). Men hur bra fungerar den här dieten egentligen när det kommer till diabetes? I det här inlägget kommer jag berätta om en studie som undersökte just det.

De två olika dieterna

För att testa den hur bra den rekommenderade dieten fungerade utfördes en randomiserad kontrollerad studie [2], som jämförde en hälsosam diet (DGA) med en vanlig amerikansk diet (TAD). Den hälsosamma dieten var baserad på rekommendationer från Dietary Guidelines for Americans och den bestod av mer frukt, grönsaker, fullkorn och mejeriprodukter medans vanliga amerikanska dieten bestod av mer snabba kolhydrater, mättade fetter och tillsatt socker.

Healthy eating index (HEI) är ett index i intervallet 0-100 som säger hur hälsosam ens diet är baserat på DGA rekommendationerna. En diet med index 100 är alltså optimal enligt DGA. Den hälsosamma dieten i den här studien låg på 98 medans den vanliga dieten låg på 62, som skulle representera den diet som deltagarna åt innan studien.

Det totala kaloriintaget för de båda dieterna var beräknat så att deltagarna skulle behålla sin nuvarande vikt och låg på runt 2200 kcal var. Alla deltagarna fick den mat som de skulle äta under studiens tid, så de inte behövde tänka på vad de skulle laga för nåt.

Studiens design

Deltagarna i studien var kvinnor som var överviktiga (BMI över 25) och hade insulin resistans. De var utvalda för att de hade speciellt stor risk för att få typ 2 diabetes. Deras ålder var mellan 20 – 65 år. Under studiens gång så mättes insulin resistans vid startpunkten, 2 veckor in och efter 8 veckor. Hela studien varade i 8 veckor.

Det som mättes var bland annat:

  • Blodtryck (både systoliskt och diastoliskt)
  • Glukos och insulin (mätta under en fasta)
  • Totalt kolesterol, LDL, HDL och triglycerider (alla dessa mättes också när personen var fastad)

De mätte även hur många som följde de olika dieterna och det var ungefär lika många i varje grupp som gjorde det.

Resultaten

Data från studien

Största skillnaden mellan grupperna var deras systoliska blodtryck efter de 8 veckorna. I TAD-gruppen så observerades ingen minskning i systoliskt blodtryck medan i DGA-gruppen så var det en minskning på 5.6%. Utöver det så fick personerna i DGA-gruppen en liten minskning i totalt kolesterol och LDL kolesterol. Båda grupperna såg en minskning i HDL kolesterol.

Studien indikerade inte på några förbättringar hos DGA-gruppen när det gällde insulin och glukos, jämfört med TAD-gruppen.

Diskussion

Det sägs ofta att en diet med mer fibrer, långsamma kolhydrater, frukt och grönt ska förbättra vår hälsa. Fibrer ska t.ex. göra så att kolhydraterna från maten tas upp långsammare i kroppen. Dieter med stor andel fullkorn har associerats med en minskad risk för diabetes typ 2 i epidemiologistudier [1].

Att byta ut kolhydraterna till fullkornsprodukter visade ingen positiv effekt på varken insulin eller glukos, i den här studien. När dessa två är höga, när man inte har ätit på ett tag, innebär det en ökad risk för diabetes.

Eftersom fullkorn och dieter med mer frukt och grönt ofta har blivit associerade med en minskad risk för typ 2 diabetes så är det konstigt att resultatet från den här studien inte visar på de resultatet. Det man kan anta är att resultaten från observationsstudierna antingen har berott på att deltagarna haft lägre kroppsfett och levt en annars mer hälsosam livsstil.

Styrkor och svagheter med studien

En styrka med studien är att den är designad så att deltagarna skulle behålla sin vikt under studiens gång. På så sätt blir inte resultaten påverkade av en potentiell viktnedgång.

En svaghet med studien var att den bara varade i 8 veckor. Det kanske inte är tillräckligt lång tid för att se några resultat på insulin och glukos. Men det borde i alla fall visa på en något nedåtgående trend.

Sammanfattning

Det här inlägget har handlat om en studie som jämfört en typisk amerikansk diet med en diet som skulle anses som hälsosam enligt många stora organisationer som livsmedelsverket och dietary guidelines for americans.

Resultaten från studien visade inte på någon förbättring när det gäller att minska risken för diabetes, men en liten förbättring för systoliskt blodtryck visades.

Källor

[1] Whole grain and refined grain consumption and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and dose-response meta-analysis of cohort studies.
[2] A randomized controlled-feeding trial based on the Dietary Guidelines for Americans on cardiometabolic health indexes 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *