Är mättat fett farligt? Det här är vad vetenskapen säger

mättat fett farligt

Är mättat fett så farligt som det sägs vara? Det har länge fått en dålig stämpel. Livsmedelsverket rekommenderar att man håller konsumtionen av mättat fett under 10% av det dagliga energiintaget [1]. På deras sida skriver de följande:

”Bakgrunden till rekommendationen är att en minskning av det mättade fettet i maten kan bidra till  minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar om man samtidigt äter mer av omättade fetter, det vill säga enkelomättat och fleromättat fett. Att minska på mättat fett och istället äta mer av mat med kolhydrater ger inte samma positiva effekt.”

Det här säger inget om att mättat fett är dåligt. Bara att om man byter ut det mot enkelomättat eller fleromättat fett kan risken för hjärt- och kärlsjukdomar minska. De specificerar inte heller hur mycket risken skulle öka ifall man konsumerar mer är 10% av dagliga kaloriintaget i form av mättat fett. Så hur mycket ökar då risken?

Källor för mättat fett

Vi hittar mättat fett i produkter som:

  • Mejeriprodukter (mjölk, grädde, ost och smör)
  • Choklad
  • Kött och chark produkter (biff, fläsk, bacon och korv)
  • Oljor som kokosolja och palmolja

Ägg innehåller även mättat fett, men mindre andel än de ovanstående produkterna [2].

Kaloriinnehållet i modersmjölk består ungefär av 50% fett, varav stor del utgörs av mättat fett [3]. Ifall mättat fett skulle vara så farligt, varför skulle då modersmjölken innehålla så mycket av det?

Historia

Ancel Keys utförde en studie under 1950-talet, där han undersökte vad som orsakade hjärtsjukdomar. Denna studie blev kallad för ”Seven Countries Study” [4]. Namnet kommer från att det var sju länder som studerades. Han undersökte korrelationen mellan mängden mättat fett och kolesterol i dieten och risken för hjärtsjukdomar.

Resultaten från studien visar att risken för hjärtsjukdomar var större i de länder där mer mättat fett konsumerades. Dessa resultat har publicerats i många läroböcker inom området [5].

Problemen med den här studien är att Ancel Keys hade från början 22 länder, men han valde att ta bort 15 av länderna. Ifall de länderna fortfarande skulle varit med i studien, så skulle korrelationen som han hittade inte stämma. Han skiljde inte heller på transfetter och mättat fett. Transfetter har visats vara väldigt dåligt [6].

Studien visar även bara korrelationen mellan mättat fett och hjärtsjukdomar. Det betyder inte att det var mättat fett som orsakade den ökade risken. T.ex. så åt Italien och Japan minst mättat fett men de åt också minst socker av alla länder i studien [5]. Hur kan man då vara säker på att det var det mättade fettet som orsakade hjärtsjukdomarna?

Lipidhypotesen kallas den hypotes som säger att det finns ett samband mellan mättat fett och kolesterol i maten och risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Notera att den fortfarande kallas för hypotes då ingen har lyckats bevisa den.

Man verkar ha haft fel om mättat fett

Flertalet studier har kommit fram till att mättat fett inte har så negativ påverkan på kroppen [7]. En studie kom fram till att det inte blev någon reducerad risk för hjärtattacker, strokes eller annan dödsorsak, ifall intaget av mättat fett sänktes [8]. De hittade dock att ifall en del att det mättade fettet skulle bytas ut mot omättat fett (finns t.ex. i olivolja och fisk), så skulle det vara lättare att gå ner i vikt.

En annan studie [9] fann inte heller någon korrelation mellan mättat fett och hjärtattacker. De fann inte heller någon positiv effekt av att byta ut mättat fett mot fleromättat fett. Förutom i fallet då fleromättade fettet skulle bestå av omega-3.

Smör, som består till stor del av mättat fett [10], har studerats och resultatet har visat att det inte skulle finnas någon ökad risk för hjärtsjukdomar om man konsumerar det [11]. Slutligen så visar en studie att om man byter ut mättat fett mot raffinerade kolhydrater (som bröd och pasta [12]), så kan det öka risken för hjärtsjukdomar.

Hur stor är egentligen risken?

För att återgå till introduktionen av den här artikeln. Så har det gjorts en recension av en studie [13] som fann att man kunde minska risken för hjärtattack. Genom att byta ut 5% av sitt kaloriintag från mättat fett mot fleromättat fett, ska risken för att få en hjärtattack minska med 10%. Vad betyder då det här?

Det resultatet på 10% från studien representerar relativ risk. Vilket innebär att de i gruppen med fleromättat fett hade 10% lägre risk än de i andra gruppen. Ändras detta till absolut risk, betyder det att risken för hjärtattack minskar från 10 till 9% om rådet följs under 10 år. Vilket inte är speciellt betydelsefullt. Här är en bra artikel som förklarar skillnaden mellan relativ och absolut risk. Relativ risk används ofta för att få lockande rubriker.

En annan sak med ovanstående studie var att inte bara fetterna ändrades mellan testgruppernas dieter. Utan gruppen som åt mer fleromättat fett åt också mer frukt, nötter, grönsaker och fisk. Vilket visar att man inte kan dra en slutsats ifall det var just det mättade fettet som gav resultaten [13].

Slutsats

Det finns mycket teorier om hur mättat fett påverkar kroppen. Alltså är det svårt att dra en slutsats ifall det skulle vara bra eller dåligt. Källor som innehåller mycket mättat fett innehåller ofta mycket näring också.

Det finns inga studier som tydligt visar att en ökad konsumtion av mättat fett skulle öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Tillsvidare så kan vi anse mättat fett som hälsomässigt ”neutralt”. Alltså varken bra eller dåligt. Fokusera istället på den näring som källorna för mättat fett innehåller. Byt inte ut mättade fettet mot snabba kolhydrater som inte innehåller någon näring.

Är det något som jag har missat? Kommentera nedan i så fall.

Ha det bra så länge,
Martin Funkquist

Källor:

[1] https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/fett/mattat-fett
[2] https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84gg_(livsmedel)
[3] https://www.greatlife.se/artiklar-och-fakta/ar-mattat-fett-farligt
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Countries_Study
[5] http://www.leifklofver.se/vetenskap-sanning-och-makt/hur-avsloeja-sanningar/ex-paa-ifraagasatta-paradigm/lipidhypotesen
[6] https://sv.wikipedia.org/wiki/Transfett
[7] https://www.healthline.com/nutrition/5-studies-on-saturated-fat
[8] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26068959
[9] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24723079
[10] https://www.fatsecret.se/kalorier-n%C3%A4ring/allm%C3%A4n/sm%C3%B6r?portionid=56545&portionamount=100,000
[11] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4927102/pdf/pone.0158118.pdf
[12] https://sv.diphealth.com/670-what-are-refined-carbohydrates-3495552-98
[13] http://wholehealthsource.blogspot.com/2010/03/leave-your-brain-at-door.html

Ett svar till “Är mättat fett farligt? Det här är vad vetenskapen säger”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *