Rött kött och cancer – så här stor är risken

rött och processat kött

Du har säkert påståendet att ”rött kött ökar risken för cancer”. Det verkar vara rött kött som står i fokus som det farliga nu. Många organisationer har gått ut och sagt att kött orsakar cancer som t.ex. Livsmedelsverket, Cancerfonden och WHO (Worlds Health Organization).

I det här inlägget kommer jag skriva om rött och processat kött och hur stor risken är för att dessa orsakar tjock- och ändtarmscancer samt hur starka bevisen är för att det här skulle stämma.

Vad är processat kött?

Det kan vara bra att börja med att klargöra vad processat kött är och hur det skiljer sig från rött kött. Processat kött är sånt kött som har behandlats på något sätt innan det säljs i butik. Behandlingen kan bestå av saltning, rökning eller torkning.

Rött kött inkluderar nöt, fläsk, lamm och vilt medans processat kött är bland annat korv, bacon, skinka och salami.

Risken för tjock- och ändtarmscancer från konsumtion av processat kött

I livsmedelsverkets rekommendation säger de att man inte ska äta mer än 500 g rött kött i veckan, och bara en liten del av det får vara processat kött [1].

Anledning till det här rådet är att risken för tjock- och ändtarmscancer ökar ifall man konsumerar mer än 500 g rött kött per vecka. Men hur mycket ökar risken?

I livsmedelsverkets rapport skriver de inget om hur mycket risken ökar när man överstiger den dagliga rekommendationen. Utan de skriver bara att den relativa risken ökar när man konsumerar mer kött.

Jag antar att livsmedelsverkets rekommendation är baserad på rekommendationen från World Health Organization (WHO). WHO säger att den relativa risken för tjock- och ändtarmscancer ökar med 18%, om man äter 50 g processat kött om dagen [2]. 50 g processat kött motsvarar ungefär 4 skivor bacon eller en korv.

Hur stor är risken att du skulle drabbas?

risken för att drabbas av tjock- ändtarmscancer för olika åldersgrupper
Grafen visar totala antalet dödliga fall av tjock- och ändtarmscancer i Sverige år 2018 (året som visas i grafen är fel). Källa: Folkhälsomyndigheten

Kollar vi i grafen ovan så ser vi att risken för att få tjock- och ändtarmscancer för alla över 15 år är ungefär 31 på 100,000. Det motsvarar en procentuell absolut risk på 0.031%. Det betyder att en ökning på 18% av den risken ger en absolut risk på ungefär 0.037%. Det här ger en absolut riskökning på 0.0056 procentenheter. Eftersom risken är så liten från början, så blir den absoluta skillnaden inte så stor.

WHO säger dock inte ifall risken skulle öka ännu mer ifall man t.ex. skulle konsumera 100 g processat kött per dag. Om vi antar att risken ökar linjärt så betyder det att vår relativa risk skulle öka från 18% till 36%, om vi ökar vår konsumtion av processat kött från 50 g till 100 g per dag. Den absoluta risken skulle då bli runt 0.042% istället för 0.037%. Dessa är fortfarande väldigt små nummer.

Forskningen som har kommit fram till de här resultaten är även baserad på epidemiologistudier, vilka bara kan hitta korrelationer och inte orsakssamband. Att risken ökade för de som åt mer processat kött behöver inte bero på köttet de konsumerade, utan det kan bero på andra ohälsosamma livsstilsfaktorer som dessa personer hade.

Många av dessa artiklar nämner inte ens hur stor risken är. Ibland nämner de en relativ risk som inte säger så mycket av sig själv. Relativa risker används ofta för att locka vår uppmärksamhet. Men om du är som jag så vill du säkert veta hur stor risken faktiskt är och inte bara hur mycket den ökar.

Cancer från rökning

Låt oss jämföra risken för tjock- och ändtarmscancer från processat kött med risken för lungcancer från rökning.

En man som röker har en 23 gånger större risk att få lungcancer än någon som inte röker [5]. Det ger en procentuell ökning på 2,200%. Det här ger ett väldigt tydligt samband mellan rökning och lungcancer.

Jämför vi det med risken för tjock- och ändtarmscancer från processat kött som ligger på 18%. Då är riskökningen ungefär 122 gånger större att få lungcancer från rökning än att få tjock- och ändtarmscancer från processat kött. WHO placerar ändå dessa i samma grupp av cancerframkallande produkter.

De som äter mycket processat och rött kött har inte de mest hälsosamma vanorna

Historiskt sätt så har inte bacon varit förknippat med den mest hälsosamma livsstilen. Vilket betyder att de som inte brytt sig speciellt mycket om sin hälsa har med större sannolikhet också konsumerat mer bacon. Det kommer påverka resultaten i dessa epidemiologistudier.

Kollar vi t.ex. i den här studien som korrelerar rött och processat kött till en ökad risk för all-cause mortality, vilket i princip betyder alla dödsorsaker, då kan vi hitta några fler saker som är korrelerade med ett högre köttintag.

I nedanstående graf ser vi de fem grupper som deltagarna var indelade i, baserat på hur mycket rött kött de konsumerade dagligen. Det vi kan se är att rött kött inte bara är korrelerat med all-cause mortality utan det är även korrelerat med mindre fysisk aktivitet, högre BMI, mer rökning, diabetes, lägre användning av multivitamin, högre alkoholkonsumtion och ett högre totalt kaloriintag. Att någon av dessa variabler kan ha påverkat utfallet verkar väldigt rimligt. Vi kan i alla fall konstatera att de som åt mest rött kött även var de som levde mest ohälsosamma livsstilar. 

Data från studien som visar de olika kvintilerna och deras levnadsvanor. Alla deltagarna i den här tabellen är män.

En intressant sak som vi kan se i tabellen ovan är att gruppen som åt minst rött kött hade högst andel med personer som hade högt kolesterol och gruppen som åt mest rött kött hade lägst antal personer med högt kolesterol. Vilket går emot det som vanligtvis sägs att mycket mättat fett (som det finns mycket av i rött kött), ökar vårt kolesterol som i sin tur leder till en hjärtattack. 

Sen finns det en annan sak vi kan fundera på. Gruppen som åt mest kalorier konsumerade 2,396 kcal dagligen, vilket är konstigt eftersom snittet bland amerikaner har legat över 3,000 sedan 1980-talet och det har ökat sedan dess till strax över 3,600 kcal dagligen år 2017 (se nedanstående graf). Då kan man undra varför även den översta kvintilen låg under snittet kalorier i USA. I snittet räknas även kvinnors kalorikonsumtion med, som vanligtvis är lägre än mäns.

Genomsnittligt dagligt kaloriintag för amerikaner mellan år 1961 och 2017. Källa: Our World In Data

Har man ett BMI på över 25 så räknas man som överviktig. I den här studien var snittet för alla grupper utom första kvintilen överviktiga, alltså hade ett BMI över 25. Med den här datan menar de alltså att de som äter mest kalorier äter i snitt mindre en medelvärdet i landet, och dessutom under det dagliga rekommenderade kaloriintaget på 2,500 kcal för män.

Betyder det då att man blir överviktig fastän man inte ens äter vad som rekommenderas dagligen, eller kanske är det några som har ljugit hur mycket det äter dagligen i sina frågeformulär? Oavsett svaret så känns det som att datan inte är 100% korrekt i alla fall.

Risken för tjock- och ändtarmscancer från konsumtion av rött kött

Hur stor är då risken för tjock- och ändtarmscancer från konsumtion av rött kött? I livsmedelsverkets rapport skriver de att risken ökar ifall man konsumerar mer än 100 g rött kött om dagen [3]. Men de skriver inte hur stor riskökningen är här heller.

Livsmedelsverket har dock baserat deras slutsats på WCRF:s rapport från 2007. Om vi kollar i den rapporten så ser vi att en konsumtion av 100 g rött kött per dag ökar den relativa risken för tjock- och ändtarmscancer med 12% [4]. De skriver dock att orsakssambandet är trolig och inte fastställd. Jämfört med processat kött så är bevisen för rött kött svagare.

Anledningen till varför rött och processat kött skulle orsaka cancer är fortfarande oklar men det finns några teorier till vad som skulle kunna vara orsaken. Men för att säga att något orsakar något annat så bör man ha en bra förklaring till varför det skulle vara så.

Slutsats

För att sammanfatta inlägget så är risken för tjock- och ändtarmscancer väldigt liten och den ökar från 0.031% till 0.037% ifall du konsumerar 50 g processat kött per dag. Slutsatsen är baserad på epidemiologistudier och dessa kan inte visa orsakssamband, utan visar bara korrelationer. Det finns ingen anledning att gå och oroa sig över att du skulle få tjock- och ändtarmscancer från att äta lite bacon då och då. Men äter du det varje dag i stora mängder så kanske du vill dra ner på det. I alla fall tills det finns tillräckligt med studier som motbevisar det här sambandet.

Bevisen för att rött kött skulle orsaka tjock- och ändtarmscancer är svaga. Dessutom finns det många fördelar med att äta rött kött eftersom det innehåller mycket näring. En fråga man kan ställa sig är, hur rött kött som vi ätit i miljontals år nu skulle skapa massa problem?

Källor:

[1] https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa–miljo/kostrad-och-matvanor/rad-om-bra-mat-hitta-ditt-satt/kott-och-chark#F%C3%B6r%20h%C3%A4lsan
[2] https://www.cancer.org/latest-news/hot-dogs-hamburgers-bacon.html
[3] https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2014/2014_livsmedelsverket_20_konsumtion_rott_kott_och_charkprodukter_kolorektalcancer_riskhanteringsrapport1.pdf
[4] https://www.wcrf.org/sites/default/files/Meat-Fish-and-Dairy-products.pdf
[5] https://www.livescience.com/3093-smoking-myths-examined.html

3 svar till “Rött kött och cancer – så här stor är risken”

 1. En artikel av Dr. David L. Katz om kött och cancer som innehåller en lista med tio punkter. I punkt nummer fem och åtta av listan så svarar han kanske på frågan om varför rött kött kanske skulle kunna öka risken för cancer trots att människan är allätare. Punkt nummer sju handlar om processat kött.

  https://www.huffpost.com/entry/meat-and-cancer-hammering_b_8398382

  Dr Andreas Eenfeldt om kött och tarmcancer.

  https://www.dietdoctor.com/se/varfor-far-kottatare-oftare-tarmcancer

  1. Ang. punk 8 så är det ju sant att det kött vi äter idag inte är likadant som det var förr i tiden, speciellt kött från djur som har växt upp på spannmålsfoder. Men samma sak kan sägas om frukten vi äter idag. Den ser inte alls ut som den gjorde förr: https://www.sciencealert.com/fruits-vegetables-before-domestication-photos-genetically-modified-food-natural
   Att köpa gräsbetat kött är i så fall bättre än spannmålsmatat kött.

   Ang. punkt 5 så behöver det inte vara fallet. Det skulle kunna vara så att man äter mer kalorier totalt sätt. Men det är vanligare att folk som inte bryr sig om sin hälsa äter mindre grönsaker och mer kött, så det ligger något i påståendet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *